CymraegEnglish
Ffurflen Ymaelodi
Cysylltwch â ni
Ymholiad arlein
Cwestiynau
Chwilo'r safle


Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf.

Cyniga UCAC wasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol.

Ymwelwch â gweddill y wefan am gyngor a gwybodaeth, sut i fod yn rhan o’r ymgyrchoedd diweddaraf, a sut i ddod yn weithgar o fewn yr undeb.

Mewn undeb mae nerth!  Manylion y Cynllun 'Partneriaid'

Cynllun 'Partneriaid' i aelodau UCAC - cofrestru  
Mae UCAC yn aelod o Fudiadau Dathlu'r Gymraeg

Follow AthrawonCymru on Twitter
Newyddion
11 Gorffennaf 2014
Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru
Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.
30 Mehefin 2014
Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio
Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?
27 Mehefin 2014
Cyfieithu Papurau Arholiad yn annerbynniol
Mae UCAC yn gresynu at y penderfyniad hwn gan Edexcel.

Cliciwch ar y gair Ewch isod, neu teipiwch air perthnasol yn y blwch i fynd i wefan Teacher Support Cymru i gael gwybodaeth a chefnogaeth ar faterion personol neu ynghylch gwaith. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhif cymorth 0800 085 5088.