CymraegEnglish
Ffurflen Ymaelodi
Cysylltwch â ni
Ymholiad arlein
Cwestiynau
Chwilo'r safle
Cyflogaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru
     Cynllun Sabothol iaith-Gymraeg - Adborth gan Ymarferwyr


Adran i Blant, Ysgolion a Theuluoedd

School Teachers' Review Body

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cymdeithas Gweithwyr Llywodraeth Leol

Teachers Pensions

Follow AthrawonCymru on Twitter
Newyddion
11 Gorffennaf 2014
Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru
Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.
30 Mehefin 2014
Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio
Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?
27 Mehefin 2014
Cyfieithu Papurau Arholiad yn annerbynniol
Mae UCAC yn gresynu at y penderfyniad hwn gan Edexcel.

Cliciwch ar y gair Ewch isod, neu teipiwch air perthnasol yn y blwch i fynd i wefan Teacher Support Cymru i gael gwybodaeth a chefnogaeth ar faterion personol neu ynghylch gwaith. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhif cymorth 0800 085 5088.