CymraegEnglish
Ffurflen Ymaelodi
Cysylltwch â ni
Ymholiad arlein
Cwestiynau
Chwilo'r safle
Cyflogaeth

Llywodraeth Cynulliad Cymru
     Cynllun Sabothol iaith-Gymraeg - Adborth gan Ymarferwyr


Adran i Blant, Ysgolion a Theuluoedd

School Teachers' Review Body

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cymdeithas Gweithwyr Llywodraeth Leol

Teachers Pensions

Follow AthrawonCymru on Twitter
Newyddion
25 Gorffennaf 2014
Anghenion Dysgu Arbennig - ond dim ystyriaeth i anghenion ieithyddol
Mae Dathlu'r Gymraeg wedi ymateb yn feirniadol i Bapur Gwyn gan Lywodraeth Cymru sy'n diwygio'r drefn ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
11 Gorffennaf 2014
Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru
Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.
30 Mehefin 2014
Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio
Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?

Cliciwch ar y gair Ewch isod, neu teipiwch air perthnasol yn y blwch i fynd i wefan Teacher Support Cymru i gael gwybodaeth a chefnogaeth ar faterion personol neu ynghylch gwaith. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhif cymorth 0800 085 5088.