CymraegEnglish
Ffurflen Ymaelodi
Cysylltwch â ni
Ymholiad arlein
Cwestiynau
Chwilo'r safle
19 Mawrth 2012
Ni fydd UCAC yn galw ar aelodau i fynd ar streic ddiwedd mis Mawrth.

Serch hynny, mae’r ymgyrch yn parhau a
byddwn yn cydweithio gydag undebau eraill i ddwyn perswâd ar y Llywodraeth.

Pwyswn arnoch i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol tros Addysg, Michael Gove. Gallwch addasu’r llythyr sy’n dilyn a’i anfon hefyd at eich Aelod Seneddol, gan fynegi pryder os nad ydyw wedi dangos parodrwydd i amddiffyn pensiynau. Cofiwch ein hysbysu os byddwch yn derbyn ymateb.

Beth am ofyn i’ch cynrychiolydd UCAC drefnu cyfarfod undeb yn yr ysgol neu goleg er mwyn ysbrydoli pawb i ysgrifennu llythyron ar yr un pryd?

Cyfeiriad Michael Gove: Secretary of State for Education, Department for Education, Sanctuary Buildings, Great Smith St, Westminster, London SW1P 3BT; ministers@education.gsi.gov.uk

Ewch i http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/ am fanylion am eich Aelod Seneddol.

              Llythyr enghreifftiol

Dear Secretary of State for Education,

The Westminster Government’s proposed changes to the Teachers’ Pension Scheme will be very damaging. Teachers and lecturers will see enormous changes in how their pension is calculated and in the value of their pension in retirement.

I know that I will be expected to pay a lot more and work longer to get less in retirement - which is clearly unfair.

I believe that the Government is introducing too many changes. I feel particularly concerned about the effect on my monthly disposable income with contributions due to increase three years in succession. The decision to increase the normal pension age in line with the state pension age shows a complete lack of understanding of the nature of our work and the demands upon us; it is clear that the Government has not given due consideration to the possible consequences of increasing the normal pension age, not only for individuals, but also for the profession and educational standards.

I urge you to reconsider these decisions which have already had such a damaging effect on the morale of the profession and will undoubtedly affect recruitment into the profession and professional development and career prospects for the future.

I do not wish to take further industrial action – but I am prepared to do so if the Government does not start to listen and reconsider its damaging stance on the Teachers’ Pension Scheme.

Yours faithfully,


 
Follow AthrawonCymru on Twitter
Newyddion
25 Gorffennaf 2014
Anghenion Dysgu Arbennig - ond dim ystyriaeth i anghenion ieithyddol
Mae Dathlu'r Gymraeg wedi ymateb yn feirniadol i Bapur Gwyn gan Lywodraeth Cymru sy'n diwygio'r drefn ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
11 Gorffennaf 2014
Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru
Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.
30 Mehefin 2014
Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio
Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?

Cliciwch ar y gair Ewch isod, neu teipiwch air perthnasol yn y blwch i fynd i wefan Teacher Support Cymru i gael gwybodaeth a chefnogaeth ar faterion personol neu ynghylch gwaith. Gallwch gysylltu â nhw ar y rhif cymorth 0800 085 5088.