Ymaelodi ag UCAC

Os nad ydych yn aelod o UCAC, gallwch ymaelodi yma. Dewiswch o blith y categoriau aelodaeth isod a chliciwch ar y categori sy’n briodol i chi.

Os ydych wedi bod yn aelod o UCAC yn y gorffennol ac yn dymuno ailymaelodi a wnewch chi gysylltu'n uniongyrchol â'r swyddfa os gwelwch yn dda: 01970 639 950.

CYNNIG ARBENNIG MIS AWST 2017

Drwy gydol mis Awst mae UCAC yn cynnig tri mis o aelodaeth am ddim i bob aelod sy'n ymaelodi o'r newydd. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw ymaelodi arlein drwy glicio ar un o'r categoriau isod, a darparu eich manylion banc. Ni fyddwn yn cymryd taliad tan mis Rhagfyr 2017. Os oes gennych chi unrhyw gwetsiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Athrawon

Ymaelodi

Addysg Bellach

Ymaelodi

Addysg Uwch

Ymaelodi

Dan hyfforddiant

Ymaelodi