Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cymdeithasau Sir Haf 2017

14 Mehefin: Castell-nedd Port Talbot Abertawe (4.30pm, Ysgol Gyfun Ystalyfera)
15 Mehefin: Sir Benfro (4.30pm, Ysgol y Preseli, Crymych)
19 Mehefin: Mynwy, Torfaen a Chasnewydd (4.30pm. Tafarn Nyth y Fran, Cwmbran)
21 Mehefin: Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful (4.30pm, Canolfan Gartholwg, Pontypridd)
22 Mehefin: Ceredigion (5.30pm, Gwesty'r Plu, Aberaeron)
22 Mehefin: Gwynedd (4.30pm, Gwesty'r Celt, Caernarfon)
29 Mehefin: Powys (4.30pm, Cann Offis, Llangadfan)
29 Mehefin: Gwynedd (4.30pm, Cross Foxes)
4 Gorffennaf: Sir Gaerfyrddin (4.15pm, Ysgol Gynradd Penygroes)
13 Gorffennaf: Wrecsam (4.15pm, Ysgol Gynradd Hooson)
 

Ysgrifenyddion Sir UCAC 2016-17

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Gareth Morgan, Ysgol Gyfun Ystalyfera
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged
 
Dinbych: Emrys Wynne
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: i'w penodi
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam: Ioan Rhys Jones, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.