Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cynadleddau Sir Tymor y Haf 2018

19 Mehefin - Caerfyrddin, Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin - 4:15 o'r gloch

19 Mehefin - Mynwy, Torfaen a Chasnewydd, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed - 4:30 o'r gloch

20 Mehefin - Penfro, Ysgol Gynradd Arberth - 4:15 o'r gloch

21 Mehefin - Powys, Cann Offis - 4:30 o'r gloch

26 Mehefin - Castell Nedd a Port Talbot, Ysgol Gyfun Bryntawe - 4:15 o'r gloch

27 Mehefin - Rhondda Cynon Taf a Merthyr, The Upper Boat Inn - 4:30 o'r gloch

28 Mehefin - Ceredigion, Moody Cow, Fferm Bargoed - 4:00 o'r gloch

5 Gorffennaf - Wrecsam, Ysgol Morgan Llwyd - 4:30 o'r gloch

11 Gorffennaf - Conwy, Gwesty'r Waterloo, Betws y Coed - 4:15 o'r gloch

12 Gorffennaf - Gwynedd, Gwesty'r Celt, Caernarfon - 4:30 o'r gloch

 

Ysgrifenyddion Sir UCAC 2016-17

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Noir Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged
 
Dinbych: Emrys Wynne
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: i'w penodi
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam: Ioan Rhys Jones, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.