Tystiolaeth ac Ymatebion UCAC

Budd y cyhoedd a Chymru ffyniannus/Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil: y camau nesaf (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Trefniadau arolygu newydd ar gyfer gwasanaethau addysg llywodraeth leol (Estyn) [PDF]
Gorffennaf 2018

Creu S4C ar gyfer y Dyfodol (Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Gorffennaf 2018

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein pobl (Llywodraeth Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) [PDF]
Mehefin 2018

Tocynnau bws rhatach i bobl iau yng Nghymru (Llywodraeth Cymru) [PDF]

Hydref 2017
 
Medi 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Gorffennaf 2017
 
Mehefin 2017
Mai 2017
Ebrill 2017
Mawrth 2017
Mawrth 2017
Chwefror 2017
Ionawr 2017
Ionawr 2017
Rhagfyr 2016
Rhagfyr 2016
Tachwedd 2016
Tachwedd 2016
Tachwedd 2016
Hydref 2016
Medi 2016
Medi 2016
Medi 2016
Gorffennaf 2016
Ebrill 2016
Mawrth 2016
Mawrth 2016
Chwefror 2016
Chwefror 2016
Chwefror 2016
Ionawr 2016
Ionawr 2016
 
Ionawr 2016
 
Ionawr 2016
 
Ionawr 2016
 
Rhagfyr 2015
 
Rhagfyr 2015
 
Rhagfyr 2015
 
Tachwedd 2015
 
Tachwedd 2015
 
Tachwedd 2015
 
Tachwedd 2015

Tribiwnlys y Gymraeg - Cyfarwyddiadau Ymarfer 1 a 2: ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru [PDF]
Medi 2015

Ymgynghoriad yr Adran Addysg ar y fersiwn ddrafft o'r Ddogfen Gyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2015 [PDF]

Gorffennnaf 2015
 
Gorffennaf 2015
 
Gorffennaf 2015
 
Mehefin 2015
 
Mehefin 2015
 
Ebrill 2015
 
Ebrill 2015
 
Chwefror 2015
 
Chwefror 2015
 
Ionawr 2015
 
Ionawr 2015
 
Ionawr 2015
 
Ionawr 2015
 
Rhagfyr 2014
 
Rhagfyr 2014
 
Tachwedd 2014
 
Tachwedd 2014
 
Hydref 2014
 
Medi 2014
 
Medi 2014
 
Y Gyllideb Ddrafft 2015-16 [PDF]
Medi 2014
 
Gorffennaf 2014
 
Gorffennaf 2014
 
Gorffennaf 2014
 
Gorffennaf 2014
 
Mehefin 2014
 
Mehefin 2014
 
Mehefin 2014   
 
Mai 2014
 
Mai 2014
 
Mai 2014
 
Mai 2014
 
Ebrill 2014 
 
Ebrill 2014
 
Ebrill 2014
 
Ebrill 2014
 
Ebrill 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Mawrth 2014
 
Chwefror 2014 
 
Chwefror 2014
 
Chwefror 2014  
 
Chwefror 2014
 
Chwefror 2014    
 
Chwefror 2014
 
Ionawr 2014