UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma. 

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

NEWYDDION

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH PENSIWN

11-15 Medi 2023 

Mae hi'n wythnos ymwybyddiaeth pensiwn!  Ydych chi wedi gwirio eich pensiwn yn ddiweddar?  Mae hi'n bwysig eich bod yn mynd ar wefan Teachers' Pensions i wirio eich gwasanaeth ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf.  

Teachers' Pensions (teacherspensions.co.uk)

CYN-DREFNYDD CYFFREDINOL UCAC

Medi 2023 

Trist oedd clywed am farwolaeth un o gyn-weithwyr UCAC, sef Gareth Miles a fu yn drefnydd cyffredinol yr undeb yn y saithdegau.   Wrth dalu teyrnged iddo, dywedodd Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol presennol yr undeb: 

"Roedd Gareth Miles yn ymgyrchydd gwleidyddol ac ieithyddol, yn awdur ymysg y disglair ac yn sylwebydd praff ar y byd a'i bethau. Creodd argraff mewn sawl maes ac i ni yma yn Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru [UCAC] roedd yn drefnydd cenedlaethol eithriadol o effeithiol a'i adnabyddiaeth o Gymru gyfan yn allweddol wrth i'r Undeb gynyddu yn ei dylanwad yn nyddiau cynnar y drafodaeth genedlaethol ar ddatganoli addysg. Wedi ei ddyddiau gydag UCAC roedd yn parhau'n llais cadarn o fewn TUC Cymru. Rydym yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i'w deulu a'i gyfeillion."