CYFLEOEDD DARPL

Rhagfyr 2023 

Mae DARPL yn cynnig cyfleoedd cyffrous i ymarferwyr addysgol sy’n gwbl ymrwymedig i wrth-hiliaeth. 

Os oes gan rywun ddiddordeb yn y cyfleoedd hyn, dylent gysylltu â DARPL (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

*Cyfle i uwch arweinydd/grŵp o uwch arweinwyr greu Adnoddau i Ysgolion – mae DARPL yn chwilio am uwch arweinydd/grŵp o uwch arweinwyr i greu dogfen ragarweiniol i ddogfen DARPL ‘Creu Diwylliant Gwrth-Hiliol mewn Ysgolion – Canllaw Ymarferol i Arweinwyr Ysgol yng Nghymru’

* Cyfle i unigolion gyfrannu at weithdai ar gyfer ysgolion – mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr i gyflwyno mewn digwyddiadau DARPL gan sôn am ymarfer gwrth-hiliol ardderchog mewn ysgolion.  Gallai’r unigolion hyn ddod o’r trydydd sector neu o leoliad addysgol

*Cyfle i unigolion gyfrannu at weithdai ar gyfer addysg bellach - mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr i gyflwyno mewn digwyddiadau DARPL gan sôn am ymarfer gwrth-hiliol ardderchog mewn lleoliadau addysg bellach.  Gallai’r unigolion hyn ddod o’r trydydd sector neu o addysg bellach

* Ymarferwyr addysgol – mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr o’r Sector Gofal Plant, Gwaith Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, ysgolion ac addysg bellach i ymgymryd ag ymarfer myfyriol/creu adnoddau i arddangos yr arferion gwrth-hiliol gorau. Bydd y gwaith hwn yn digwydd rhwng Chwefror a Mehefin 2024 a bydd disgwyl i ymarferwyr rannu eu gwaith mewn digwyddiadau DARPL yn hwyrach y flwyddyn.  Dim ond staff sydd yn gweithio ar hyn o bryd o fewn lleoliad gofal plant, gwaith chwarae a’r blynyddoedd cynnar, ysgolion ac addysg bellach all fanteisio ar y cyfle hwn.